Twój koszyk

0,00 zł

Do darmowej dostawy pozostało:

99,00 zł
VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie produktu

 • Szczegóły
 • Recenzje
 • VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml - Informacje

   

  OPIS:

  WSKAZANIA

  Zwalczanie infestacji pcheł (ctenocephalides spp.) u psów i kotów.

  Zwalczanie infestacji kleszczy (ixodes ricinus, rhipicephalus sanguineus) u psów i kotów.

  Zwalczanie infestacji wszołów (trichodectes canis)  u psów i kotów (felicola subrostratus).

  Produkt może być stosowany jako element strategii zwalczania apzs (alergicznego pchlego zapalenia skóry).

  Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed nową infestacją dorosłymi postaciami pcheł przez okres do 6 tygodni  u kotów i do 3 miesięcy u psów, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska pasożytami.

  Produkt zapewnia skutecznąa ochronę przed pajęczakami przez okres do 4 tygodni - w przypadku kleszczy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska pasożytami.

  PRZECIWSKAZANIA

  Nie stosować u zwierząt chorych (np. Choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

  Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną  lub na  inne składniki

  DZIAŁANIA NIEPORZĄDANE

  W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia, zależnego głównie od składnika produktu.

  Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przemijające reakcje skórne takie, jak świąd lub wyłysienie. Wyjątkowo mogą pojawić się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.

  W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.
   
  Dawkowanie dla każdego gatunku,  droga i sposób  podania

  DROGA PODAWANIA

  Aerozol z mechaniczną pompką tylko do użytku zewnętrznego.

  Pompka dostarcza 0,5 ml (butelka 100 ml) aerozolu, przy jednym naciśnięciu.

  DAWKOWANIE

  Celem pełnego zwilżenia sierści,  zastosować 3 do 6 ml na kg m.c. (7,5 do 15 mg substancji czynnej na kg m.c.), zależnie od  długości sierści.

  Taką  dawkę można uzyskać naciskając pompkę 1 do 2 razy na kg m.c. Przy  opakowaniu 500 ml.

  Taką  dawkę można uzyskać naciskając pompkę 2 do 4 razy na kg m.c. Przy  opakowaniu 250 ml.

  Taką  dawkę można uzyskać naciskając pompkę 6 do 12 razy na kg m.c. Przy  opakowaniu 100 ml.

   W zależności od długości sierści:

  Opakowanie 100 ml wystarcza na 4 do 8 zastosowań u kota ważącego 4 kg lub do 3 zastosowań u psa ważącego 10 kg;

  Opakowanie 250 ml wystarcza na 2 do 4 zastosowań u psa ważącego 20 kg;

  Opakowanie 500 ml wystarcza na 2 do 4 zastosowań u psa ważącego 40 kg.

  SPOSÓB PODAWANIA

  Ustaw końcówkę pompki  w pozycji spray.

  Spryskać całą powierzchnię ciała z  odległości około 10 – 20 cm. Pryskać pod włos, upewnić się, że cała sierść jest wilgotna. Zmierzwić sierść, szczególnie u zwierząt długowłosych, tak by preparat dotarł do skóry. W przypadku stosowania aerozolu w okolicach głowy, u zwierząt młodych, nerwowych, zaleca się stosować aerozol na założone na ręce jednorazowe rękawiczki, a następnie wetrzeć produkt w skórę. Pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać ręcznikiem            

      Ustawić końcówkę.
      Pryskać pod włos trzymając zwierzę.
      Szeroki strumień na plecy i boki, zwierzę w pozycji stojącej.
      Szeroki strumień na klatkę piersiową i brzuch, zwierzę w pozycji siedzącej lub leżącej.
      Wąski strumień na łapy i fałdy skórne, zwierzę w pozycji stojącej.
      Rozpylić produkt na jednorazowe rękawiczki, wetrzeć w skórę głowy zwierzęcia

  WŁAŚCIWOŚCI

  Formuła produktu zawiera  składnik powlekający. Aerozol tworzy film i powoduje, że sierść jest błyszcząca.
  Zalecenia dla prawidłowego podania

  SCHEMAT STOSOWANIA

  Dla skutecznego zwalczania infestacji  pcheł i/lub kleszczy  schemat stosowania powinien uwzględniać  miejscową sytuację epidemiologiczną.
  Z powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym zastosowaniem preparatu powinien wynosić 4 tygodnie.
  Można stosować produkt u szczeniąt i kociąt od 2 dnia życia.

  SPECJALNE OSTRZEŻENIA

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt
  Nie przekraczać zalecanej dawki.
  Unikać kontaktu z oczami.
  Nie pryskać bezpośrednio na uszkodzoną skórę.
  Należy umożliwić zwierzętom wyschnięcie w  dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  Nie zamykać zwierząt w ograniczonej przestrzeni lub w koszach służących do ich transportu do czasu, gdy skóra będzie zupełnie sucha.
  W związku z  brakiem specyficznych badań tolerancji i badań skuteczności, produkt nie jest zalecany do stosowania u innych gatunków zwierząt niż psy i koty.
  Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóory, zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt wrażliwych jak i  u innych psów i kotów przebywających w domu.
  Dla optymalnej skuteczności nie zaleca się  kąpać zwierząt 2 dni przed i po zastosowaniu preparatu. Wykazano, że nie ma znaczącego wpływu na skuteczność produktu kąpanie do 4 razy w ciągu 2 miesięcy. Zaleca się comiesięczne stosowanie preparatu wtedy, gdy przeprowadza się częstsze kąpanie.
  Miejsca, gdzie zwierzęta śpią, dywany, meble powinny być potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi, celem zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska pasożytami oraz by maksymalnie wydłużyć trwanie ochronny przed ponowną infestacją.
  Dla optymalnego zwalczania infestacji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich psów i kotów w domu powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy

  SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT

  Ważne jest by mieć pewność, że zwierzęta nie liżą się między sobą po zastosowaniu produktu.
  Pojedyncze kleszcze mogą się przyczepiać. Z tego powodu transmisja chorób zakaźnych nie może być zupełnie wykluczona, jeśli warunki są niekorzystne.
  Ten produkt nie nadaje się do bezpośredniego stosowania  w środowisku.
  Trzymać leczone zwierzęta  z dala od ognia i innych źródeł ciepła oraz powierzchni, na które mógłby być wcześniej zastosowany aerozol z alkoholem,  przez przynajmniej 30 minut od zastosowania produktu i do czasu, gdy sierść będzie zupełnie sucha.
  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
  Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka. Zatem należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami.
  Osoby, zwierzęta ze znaną nadwrażliwością na środki owadobójcze lub alkohol,  powinny unikać kontaktu z produktem. Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi. W przypadku takiego kontaktu, umyć dłonie mydłem i wodą.
  W przypadku dostania się produktu do oka, oczy powinny być ostrożnie przemyte bieżącą wodą.
  Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego również czasu dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami. Stąd zaleca się, by preparatu nie stosować w ciągu dnia, lecz wieczorem tak, by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.
  Spryskiwać zwierzęta na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  Nie wdychać aerozolu. Nie palić,  nie pić i nie jeść podczas stosowania preparatu.
  Założyć rękawiczki pcv lub kauczukowe podczas stosowania produktu. Zaleca się założenie wodoodpornego fartucha celem ochrony odzieży. Jeśli dojdzie do silnego zmoczenia odzieży produktem, należy oczyścić go i umyć przed ponownym użyciem.
  Wyrzucić rękawiczki po użyciu i umyć dłonie mydłem i wodą.
  Zmyć niezwłocznie mydłem i wodą  rozpryśnięty na skórę preparat. Jeśli pojawi się podrażnienie, zwróć się o pomoc lekarską. Osoby ze znaną nadwrażliwością lub z astmą mogą być szczególnie wrażliwe na produkt. Nie używać produktu, w przypadku wcześniejszego doświadczenia z reakcją na produkt.
  Postępowanie z  grupą zwierząt: szczególnie ważna jest dobra wentylacja, gdy produkt będzie  stosowany u kilku zwierząt. Stosować produkt na zewnątrz lub minimalizować powstawanie pary przez wyprowadzanie zwierząt z pomieszczeń, gdzie był stosowany preparat, podczas gdy alkohol paruje, należy upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane pomiędzy zastosowaniem preparatu u kolejnych zwierząt. Dodatkowo, należy upewnić się, że pomieszczenie, gdzie zwierzęta wysychają jest dobrze wentylowane, należy unikać przetrzymywania zwierząt, u których jako ostatnich zastosowano preparat, w tej samej przestrzeni.

  INNE OSTRZEŻENIA

  Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych. Psy nie powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu preparatu.

  STOSOWANIE W CIĄŻY LAKTACJI

  Badania laboratoryjne nie wykazały działania teratogennego fipronilu u szczurów i królików. Fipronil jest bardzo dobrze tolerowany przez szczenięta, gdy produkt jest stosowany u karmiących suk. Nie przeprowadzono badań u ciężarnych suk, ciężarnych i karmiących kotek. Bezpieczeństwo produktu nie zostało określone, zatem stosowanie możliwe  jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

  PRZEDAWKOWANIE

  Ryzyko działań niepożądanych może wzrosnąć w przypadkach przedawkowania.
  W przypadku przedawkowania zastosować terapię objawową.
  Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Produkt wysoce palny.
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚ c.
  Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.
  Dostępne opakowania:
  Wielkość opakowań: 100 ml, 250 ml, 500 ml

   

  W związku z nowelizacja przepisów dotyczących obrotu lekami OTC informujemy Państwa o podmiocie w którym zarejestrowana została nasza firma i uzyskała zgodę na obrót lekami OTC
  Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu weterynarii
  40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a
  Tel.: 32 42-88-610
  Fax: 32 42-88-627
  punkt.kontaktowy@katowice.wiw.gov.pl
  https://katowice.wiw.gov.pl/

  Cechy

  • Producent: Virbac

  VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml opinie, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml cena, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml zastosowanie, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml przeciwwskazania, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml przeznaczenie

 • (18 mar 2021)

  POLECAM!!

  (17 mar 2021)

  Wszytko w porządku

  (14 mar 2021)

  O.K.

Virbac

VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml

Kod produktu: zna_1663
VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml cena VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml opinie


109,90 zł
WYSYŁAMY W 24H
Darmowa dostawa od 99 zobacz więcej
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml - Informacje

   

  OPIS:

  WSKAZANIA

  Zwalczanie infestacji pcheł (ctenocephalides spp.) u psów i kotów.

  Zwalczanie infestacji kleszczy (ixodes ricinus, rhipicephalus sanguineus) u psów i kotów.

  Zwalczanie infestacji wszołów (trichodectes canis)  u psów i kotów (felicola subrostratus).

  Produkt może być stosowany jako element strategii zwalczania apzs (alergicznego pchlego zapalenia skóry).

  Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed nową infestacją dorosłymi postaciami pcheł przez okres do 6 tygodni  u kotów i do 3 miesięcy u psów, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska pasożytami.

  Produkt zapewnia skutecznąa ochronę przed pajęczakami przez okres do 4 tygodni - w przypadku kleszczy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska pasożytami.

  PRZECIWSKAZANIA

  Nie stosować u zwierząt chorych (np. Choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

  Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną  lub na  inne składniki

  DZIAŁANIA NIEPORZĄDANE

  W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia, zależnego głównie od składnika produktu.

  Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przemijające reakcje skórne takie, jak świąd lub wyłysienie. Wyjątkowo mogą pojawić się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.

  W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.
   
  Dawkowanie dla każdego gatunku,  droga i sposób  podania

  DROGA PODAWANIA

  Aerozol z mechaniczną pompką tylko do użytku zewnętrznego.

  Pompka dostarcza 0,5 ml (butelka 100 ml) aerozolu, przy jednym naciśnięciu.

  DAWKOWANIE

  Celem pełnego zwilżenia sierści,  zastosować 3 do 6 ml na kg m.c. (7,5 do 15 mg substancji czynnej na kg m.c.), zależnie od  długości sierści.

  Taką  dawkę można uzyskać naciskając pompkę 1 do 2 razy na kg m.c. Przy  opakowaniu 500 ml.

  Taką  dawkę można uzyskać naciskając pompkę 2 do 4 razy na kg m.c. Przy  opakowaniu 250 ml.

  Taką  dawkę można uzyskać naciskając pompkę 6 do 12 razy na kg m.c. Przy  opakowaniu 100 ml.

   W zależności od długości sierści:

  Opakowanie 100 ml wystarcza na 4 do 8 zastosowań u kota ważącego 4 kg lub do 3 zastosowań u psa ważącego 10 kg;

  Opakowanie 250 ml wystarcza na 2 do 4 zastosowań u psa ważącego 20 kg;

  Opakowanie 500 ml wystarcza na 2 do 4 zastosowań u psa ważącego 40 kg.

  SPOSÓB PODAWANIA

  Ustaw końcówkę pompki  w pozycji spray.

  Spryskać całą powierzchnię ciała z  odległości około 10 – 20 cm. Pryskać pod włos, upewnić się, że cała sierść jest wilgotna. Zmierzwić sierść, szczególnie u zwierząt długowłosych, tak by preparat dotarł do skóry. W przypadku stosowania aerozolu w okolicach głowy, u zwierząt młodych, nerwowych, zaleca się stosować aerozol na założone na ręce jednorazowe rękawiczki, a następnie wetrzeć produkt w skórę. Pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać ręcznikiem            

      Ustawić końcówkę.
      Pryskać pod włos trzymając zwierzę.
      Szeroki strumień na plecy i boki, zwierzę w pozycji stojącej.
      Szeroki strumień na klatkę piersiową i brzuch, zwierzę w pozycji siedzącej lub leżącej.
      Wąski strumień na łapy i fałdy skórne, zwierzę w pozycji stojącej.
      Rozpylić produkt na jednorazowe rękawiczki, wetrzeć w skórę głowy zwierzęcia

  WŁAŚCIWOŚCI

  Formuła produktu zawiera  składnik powlekający. Aerozol tworzy film i powoduje, że sierść jest błyszcząca.
  Zalecenia dla prawidłowego podania

  SCHEMAT STOSOWANIA

  Dla skutecznego zwalczania infestacji  pcheł i/lub kleszczy  schemat stosowania powinien uwzględniać  miejscową sytuację epidemiologiczną.
  Z powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym zastosowaniem preparatu powinien wynosić 4 tygodnie.
  Można stosować produkt u szczeniąt i kociąt od 2 dnia życia.

  SPECJALNE OSTRZEŻENIA

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt
  Nie przekraczać zalecanej dawki.
  Unikać kontaktu z oczami.
  Nie pryskać bezpośrednio na uszkodzoną skórę.
  Należy umożliwić zwierzętom wyschnięcie w  dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  Nie zamykać zwierząt w ograniczonej przestrzeni lub w koszach służących do ich transportu do czasu, gdy skóra będzie zupełnie sucha.
  W związku z  brakiem specyficznych badań tolerancji i badań skuteczności, produkt nie jest zalecany do stosowania u innych gatunków zwierząt niż psy i koty.
  Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóory, zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt wrażliwych jak i  u innych psów i kotów przebywających w domu.
  Dla optymalnej skuteczności nie zaleca się  kąpać zwierząt 2 dni przed i po zastosowaniu preparatu. Wykazano, że nie ma znaczącego wpływu na skuteczność produktu kąpanie do 4 razy w ciągu 2 miesięcy. Zaleca się comiesięczne stosowanie preparatu wtedy, gdy przeprowadza się częstsze kąpanie.
  Miejsca, gdzie zwierzęta śpią, dywany, meble powinny być potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi, celem zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska pasożytami oraz by maksymalnie wydłużyć trwanie ochronny przed ponowną infestacją.
  Dla optymalnego zwalczania infestacji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich psów i kotów w domu powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy

  SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT

  Ważne jest by mieć pewność, że zwierzęta nie liżą się między sobą po zastosowaniu produktu.
  Pojedyncze kleszcze mogą się przyczepiać. Z tego powodu transmisja chorób zakaźnych nie może być zupełnie wykluczona, jeśli warunki są niekorzystne.
  Ten produkt nie nadaje się do bezpośredniego stosowania  w środowisku.
  Trzymać leczone zwierzęta  z dala od ognia i innych źródeł ciepła oraz powierzchni, na które mógłby być wcześniej zastosowany aerozol z alkoholem,  przez przynajmniej 30 minut od zastosowania produktu i do czasu, gdy sierść będzie zupełnie sucha.
  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
  Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka. Zatem należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami.
  Osoby, zwierzęta ze znaną nadwrażliwością na środki owadobójcze lub alkohol,  powinny unikać kontaktu z produktem. Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi. W przypadku takiego kontaktu, umyć dłonie mydłem i wodą.
  W przypadku dostania się produktu do oka, oczy powinny być ostrożnie przemyte bieżącą wodą.
  Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego również czasu dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami. Stąd zaleca się, by preparatu nie stosować w ciągu dnia, lecz wieczorem tak, by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.
  Spryskiwać zwierzęta na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  Nie wdychać aerozolu. Nie palić,  nie pić i nie jeść podczas stosowania preparatu.
  Założyć rękawiczki pcv lub kauczukowe podczas stosowania produktu. Zaleca się założenie wodoodpornego fartucha celem ochrony odzieży. Jeśli dojdzie do silnego zmoczenia odzieży produktem, należy oczyścić go i umyć przed ponownym użyciem.
  Wyrzucić rękawiczki po użyciu i umyć dłonie mydłem i wodą.
  Zmyć niezwłocznie mydłem i wodą  rozpryśnięty na skórę preparat. Jeśli pojawi się podrażnienie, zwróć się o pomoc lekarską. Osoby ze znaną nadwrażliwością lub z astmą mogą być szczególnie wrażliwe na produkt. Nie używać produktu, w przypadku wcześniejszego doświadczenia z reakcją na produkt.
  Postępowanie z  grupą zwierząt: szczególnie ważna jest dobra wentylacja, gdy produkt będzie  stosowany u kilku zwierząt. Stosować produkt na zewnątrz lub minimalizować powstawanie pary przez wyprowadzanie zwierząt z pomieszczeń, gdzie był stosowany preparat, podczas gdy alkohol paruje, należy upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane pomiędzy zastosowaniem preparatu u kolejnych zwierząt. Dodatkowo, należy upewnić się, że pomieszczenie, gdzie zwierzęta wysychają jest dobrze wentylowane, należy unikać przetrzymywania zwierząt, u których jako ostatnich zastosowano preparat, w tej samej przestrzeni.

  INNE OSTRZEŻENIA

  Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych. Psy nie powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu preparatu.

  STOSOWANIE W CIĄŻY LAKTACJI

  Badania laboratoryjne nie wykazały działania teratogennego fipronilu u szczurów i królików. Fipronil jest bardzo dobrze tolerowany przez szczenięta, gdy produkt jest stosowany u karmiących suk. Nie przeprowadzono badań u ciężarnych suk, ciężarnych i karmiących kotek. Bezpieczeństwo produktu nie zostało określone, zatem stosowanie możliwe  jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

  PRZEDAWKOWANIE

  Ryzyko działań niepożądanych może wzrosnąć w przypadkach przedawkowania.
  W przypadku przedawkowania zastosować terapię objawową.
  Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Produkt wysoce palny.
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚ c.
  Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.
  Dostępne opakowania:
  Wielkość opakowań: 100 ml, 250 ml, 500 ml

   

  W związku z nowelizacja przepisów dotyczących obrotu lekami OTC informujemy Państwa o podmiocie w którym zarejestrowana została nasza firma i uzyskała zgodę na obrót lekami OTC
  Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu weterynarii
  40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a
  Tel.: 32 42-88-610
  Fax: 32 42-88-627
  punkt.kontaktowy@katowice.wiw.gov.pl
  https://katowice.wiw.gov.pl/

  Cechy

  • Producent: Virbac

  VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml opinie, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml cena, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml zastosowanie, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml przeciwwskazania, VIBRAC EFFIPRO SPRAY 500 ml przeznaczenie

 • (18 mar 2021)

  POLECAM!!

  (17 mar 2021)

  Wszytko w porządku

  (14 mar 2021)

  O.K.