KRKA fypryst 402mg/4,02ml pies 40-60kg 1 pipeta

Producent:KRKA

Dostępne - Wysyłka w 24h

20,00 

+

Zobacz również

Kupowane razem

Produkty KRKA

Podobne produkty

Ostatnio oglądane

Opis

Skład ilościowy i jakościowy
1 pipetka (0,67 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil
67 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320)
0,134 mg

Butylohydroksytoluen (E321)
0,067 mg

1 pipetka (1,34 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil
134 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320)
0,27 mg

Butylohydroksytoluen (E321)
0,13 mg

1 pipetka (2,68 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil
268 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320)
0,54 mg

Butylohydroksytoluen (E321)
0,27 mg

1 pipetka (4,02 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil
402 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320)
0,80 mg

Butylohydroksytoluen (E321)
0,40 mg

Wskazania lecznicze
Leczenie i przeciwdziałanie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psów.
Leczenie i kontrola alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów.
Leczenie i przeciwdziałanie infestacji wszołów (Trichodectes canis) u psów.
Przeciwwskazania
Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni lub ważących mniej niż 2 kg.
Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji.
Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.
Produkt jest przeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów ze względu na ryzyko przedawkowania.
Działania niepożądane
Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem nośnika. Bardzo rzadko obserwowano również przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry i utrata sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. Czasami obserwowano nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, nerwowość), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.
Należy unikać przedawkowania.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekarza weterynarii.
Dawkowanie:
Jedna pipetka jednodawkowa zawierająca 0,67 ml roztworu do nakrapiania dla psa o masie ciała od 2 kg do 10 kg.Jedna pipetka jednodawkowa zawierająca 1,34 ml roztworu do nakrapiania dla psa o masie ciała od 10 kg do 20 kg.Jedna pipetka jednodawkowa zawierająca 2,68 ml roztworu do nakrapiania dla psa o masie ciała od 20 kg do 40 kg.Jedna pipetka jednodawkowa zawierająca 4,02 ml roztworu do nakrapiania dla psa o masie ciała powyżej 40 kg oraz jedna pipeta jednodawkowa zawierająca 4,02 ml roztworu do nakrapiania i odpowiednio mniejsza pipeta jednodawkowa dla psa o masie ciała powyżej 60 kg.
W ten sposób podana zostanie minimalna zalecana dawka fipronilu wynosząca 6,7 mg/kg.
Ze względu na brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa minimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie.
Zaleca się comiesięczne podawanie produktu w przypadku wysokiego ryzyka powtarzających się infestacji pcheł, jeżeli pies jest uczulony na ukąszenia pcheł oraz w przypadku koniecznej kontroli infestacji kleszczy lub częstych kąpieli psa z użyciem szamponów hipoalergicznych lub zmiękczających. W obszarach, w których nie istnieje poważne zagrożenie infestacją pcheł i kleszczy, produkt Fypryst roztwór do nakraplania może być podawany co drugi lub trzeci miesiąc.
Droga podawania:
Podanie zewnętrzne, na skórę.
Sposób podawania:
Należy wyjąć pipetkę jednodawkową z opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, odkręcić i zdjąć końcówkę. Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipetce. Nacisnąć i przekręcić końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć ją z pipetki. Odgarnąć sierść zwierzęcia na grzbiecie pomiędzy łopatkami tak, aby widoczna była skóra. Przyłożyć koniec pipetki do skóry i kilkukrotnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.
Produkt jest skuteczny przeciwko pchłom przez 2 miesiące i przeciwko kleszczom przez 4 tygodnie w zależności od poziomu presji środowiska. Pchły są uśmiercane w przeciągu 24 godzin po infestacji.
Unikać kontaktu preparatu z oczami zwierzęcia.
Przed użyciem produktu należy usunąć ze zwierzęcia kleszcze w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia chorób.
Bardzo ważne jest, by podać produkt w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać, oraz nie dopuścić do wylizywania się zwierząt poddanych leczeniu.
Ze względu na brak danych dotyczących skuteczności produktu po kąpieli/umyciu zwierzęcia szamponem, nie należy kąpać zwierzęcia 2 dni po podaniu produktu i częściej niż raz w tygodniu. Przed zastosowaniem produktu można użyć szamponu zmiękczającego, jednak cotygodniowe stosowanie go po podaniu produktu skraca czas trwania ochrony przed pchłami do około 5 tygodni.
W trwającym 6 tygodni badaniu kąpiel zwierzęcia raz w tygodniu z użyciem szamponu leczniczego zawierającego 2% chloroheksydynę nie miała wpływu na skuteczność produktu przeciwko pchłom.
Psy nie powinny pływać w ciekach wodnych przez 2 dni po podaniu produktu (patrz punkt 13).
Po zabiegu mogą pozostać zagnieżdżone pojedyncze kleszcze, zatem nie można całkowicie wykluczyć ryzyka transmisji chorób zakaźnych w niekorzystnych warunkach.
Zakłada się, że kleszcze zostaną zabite i odpadną z gospodarza w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji, z powodu braku dostępu do jego krwi jako pokarmu. Zagnieżdżenie pojedynczych kleszczy po zastosowaniu produktu nie może być wykluczone.
Pchły przenoszone przez zwierzęta domowe często bytują w legowiskach, miejscach gdzie zwierzę śpi i odpoczywa takich jak dywan i miękka tapicerka, które w przypadku masowej inwazji i na początku zabiegów zapobiegawczych powinny być poddane działaniu odpowiednich środków owadobójczych i regularnie odkurzane.
Produkt Fypryst roztwór do nakrapiania może być podawany hodowlanym i ciężarnym sukom oraz sukom w okresie laktacji.
W związku z nowelizacja przepisów dotyczących obrotu lekami OTC informujemy Państwa o podmiocie w którym zarejestrowana została nasza firma i uzyskała zgodę na obrót lekami OTCDane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu weterynarii40-585 Katowice, ul. Brynowska 25aTel.: 32 42-88-610Fax: 32 42-88-627punkt.kontaktowy@katowice.wiw.gov.plhttps://katowice.wiw.gov.pl/