Twój koszyk

0,00 zł

Do darmowej dostawy pozostało:

99,00 zł

Kontakt

POMOC


+48 697 297 307
Pon. - Pt: 10:00 - 16:00
Cena za połączenie wg stawek operatora

zoona.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicah, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: i adres do doręczeń: Chorzowska 73B, 40-101 Katowice, NIP: 6343013382, REGON: 522849731, KRS:
0000987265 adres poczty elektronicznej: info@zoona.pl tel. 697297307
Kapitał zakładowy 11300 zł