Diagnostyka nerek u zwierząt – jakie badania?

Choroby nerek mogą dotknąć każdego pupila, niezależnie od wieku czy rasy. Jakie badania pomogą dokładnie ocenić stan zdrowia nerek Twojego zwierzęcia? Dowiedz się więcej o kluczowych metodach diagnostyki nerek w naszym najnowszym wpisie na blogu!

Diagnostyka nerek u zwierząt

Diagnostyka nerek u zwierząt – jakie badania?

Diagnostyka nerek u zwierząt – objawy, które się rozwijają u Twojego zwierzaka (pisaliśmy o tym w wcześniejszym poście – kliknij tutaj), muszą zostać potwierdzone przez szereg badań. Lekarz zapewne zleci badanie morfologiczne krwi i biochemię krwi, jonogram oraz pełne badanie moczu wraz z elektroforezą białek moczu. 

Badanie morfologiczne krwi, może być w normie we wczesnych stadiach niewydolności nerek. W późniejszych stadiach często spotyka się różne odchylenia np.: anemię nieregeneratywną , spadek hematokrytu (Ht). Spowodowane brakiem wydzielania erytropoetyny w uszkodzonych nerkach, która pobudza szpik kostny do ciągłego wytwarzania erytrocytów.

Niewydolność nerek u psów i kotów

Obniżone wskaźniki czerwonokrwinkowe często są również skutkiem toksycznego / hemolitycznego oddziaływania toksyn mocznicowych na erytrocyt.

Obniżający się hematokryt jest wskazaniem do rozpoczęcia podawania erytropoetyny w celu pobudzenia szpiku kostnego do tworzenia nowych krwinek.

W przeprowadzanym badaniu biochemicznym na pierwszy plan wysuwają się podwyższone parametry kreatyniny i mocznika, które są wynikiem zahamowanej filtracji w nerkach. Są to parametry, które diagnozują chorobę ,ale tez służą do monitoringu choroby i postępów w leczeniu.

Do najnowszych parametrów zalicza się wskaźnik SDMA. Jest to wskaźnik, który  bardzo wcześnie sygnalizuje problem z nerkami. Podwyższa się jeszcze wcześniej niż kreatynina czy mocznik. Dlatego dzięki niemu potrafimy uchwycić niewydolność nerek w  bardzo wczesnym stadium. 

Diagnostyka nerek u zwierząt – jakie badania?

W profilu nerkowym nierzadko możemy zaobserwować obniżone wyniki albumin, co często spowodowane jest „uciekaniem” albumin przez nerki do moczu , co nazywamy albuminurią.

W zależności od stadium  zaawansowania choroby podnosi się również ilość fosforu we krwi. Jego wysoki poziom jest bardzo niebezpieczny. Powoduje zaburzenie równowagi wapnia do fosforu , co może doprowadzić do nadczynności przytarczyc, a następnie do odwapnienia kości oraz zwapnienia narządów miąższowych i dalszego uszkadzania nerek. 

Nieodzownym badaniem jest analiza moczu. Przede wszystkim przeprowadza się badanie ciężaru właściwego moczu (CW moczu). Badanie to przeprowadza się przy pomocy refraktometru. Pozwala to na uzyskanie miarodajnego wyniku, Badanie CW moczu paskiem do badania moczu nie przyniesie wiarygodnego wyniku.

Diagnostyka nerek u zwierząt – obniżony ciężar moczu u zwierząt

świadczy o postępującej niewydolności nefronów w nerkach i braku możliwości zagęszczania moczu w kanalikach nerkowych. CW poniżej 1.015 to sygnał ,że nerki nie zagęszczają moczu. Mówimy wtedy o izostenurii, czyli wytwarzaniu niezagęszczonego moczu. 

Osad moczu, może być aktywny lub nieaktywny. Aktywny osad moczu informuje nas np.: o bakteryjnym, ropnym zapaleniu pęcherza moczowego, krwiomoczu, kamicy, obecności nadmiernej ilości komórek nerkowych czy komórek nabłonkowych dolnych dróg moczowych. 

Do badań dodatkowych zalicza się także badanie ciśnienia ogólnego krwi, USG układu moczowego, RTG jamy brzusznej. Niekiedy wykonuje się biopsję nerek w celu postawienia dokładnej diagnozy. 

USG może nam pomóc przy wykrywaniu wad wrodzonych (dysplazji, agenezy nerek lub policystyczności nerek) jak również nabytych schorzeń jak zwyrodnienie narządu, poszerzenie miedniczek nerkowych.

Obniżony ciężar moczu u zwierząt – niewydolność nerek

Obniżony ciężar moczu u zwierząt świadczy o postępującej niewydolności nefronów w nerkach i braku możliwości zagęszczania moczu w kanalikach nerkowych. CW poniżej 1.015 to sygnał ,że nerki nie zagęszczają moczu. Mówimy wtedy o izostenurii, czyli wytwarzaniu niezagęszczonego moczu. 

Osad moczu, może być aktywny lub nieaktywny. Aktywny osad moczu informuje nas np.: o bakteryjnym, ropnym zapaleniu pęcherza moczowego, krwiomoczu, kamicy, obecności nadmiernej ilości komórek nerkowych czy komórek nabłonkowych dolnych dróg moczowych. 

Diagnostyka nerek u zwierząt – Badania USG

Do badań dodatkowych zalicza się także badanie ciśnienia ogólnego krwi, USG układu moczowego, RTG jamy brzusznej. Niekiedy wykonuje się biopsję nerek w celu postawienia dokładnej diagnozy. 

USG może nam pomóc przy wykrywaniu wad wrodzonych (dysplazji, agenezy nerek lub policystyczności nerek) jak również nabytych schorzeń jak zwyrodnienie narządu , poszerzenie miedniczek nerkowych.

Podczas badania USG napotykamy się często na niedrożności spowodowane rozrostem nowotworowym, zrostami, kamicą moczową, które często doprowadzają do azotemii zanerkowej. 

Pomiar ciśnienia krwi jest o tyle istotny, iż wtórne  jego podniesienie przy niewydolności nerek pogłebia niszczenie miązszunerek i przyspiesza proces chorobowy.

Fizjologiczne ciśnienie plasuje się na poziomie do 140 mmHg, nieznacznie podwyższone mieści się w granicach 140mmHg-160 mmHg , 160mmHg-180 to ciśnienie umiarkowanie podwyższone, przy którym powinno już zostać wdrożone leczenie nadciśniena u zwierząt. Natomiast ciśnienie powyżej 180 mmHg to bardzo wysokie ciśnienie uszkadzające nerki. 

Obniżony ciężar moczu u zwierząt

Szereg badań, które powinniśmy wykonać, potrzebne jest do postawienia diagnozy i wdrożenie odpowiednio dopasowanej terapii co w konsekwencji przekłada się na wydłużenie życia naszego pupila. Musimy być swiadomi ,że leczenie nie cofnie niewydolności nerek  ale może ją spowolnić i pozwolić nasdzemu podopiecznemu żyć w komforcie.

W pierwszej kolejności jeśli to możliwe powinniśmy usunąć czynnik uszkadzający nerki, czyli np.: bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego i odniedniczkowe bakteryjne zapalenie nerek. Zaawansowane zapalenie przyzębia leczymy antybiotykoterapią, przestajemy podawać leki nefrotoksyczne . 

Niezależnie z jakimi objawami mamy do czynienia, stosujemy przede wszystkim dietoterapię, nawadnianie organizmu i leki doustne.

Jeśli pacjet jest ustabilizowany, w domu podajemy karme tzw. Nerkową. Karmy takie charakteryzują się obniżona zawartością białka, które powinno być jak najlepszej jakości. Karmy te zawierają mniej fosforu. Powinniśmy zapewnić zwierzęciu najlepiej mokrą karmę, tak aby w trakcie pobierania pokarmu pobierał większe ilości wody i tym samym rozcieńczał toksyny mocznicowe we krwi.

Karmy Nerkowe 

Dodatkowo do karmy nerkowej dodaje się suplementy wychwytujące wchłaniane toksyny mocznicowe i fosfor  już na terenie jelit. Najczęściej stosowanymi preparatami są węglan lantanu, węglan wapnia, weglan magnezu, chitosan.

Istotnym aspektem jest utrzymanie apetytu. Zwierzęta pobierają za mało pokarmu, w którym i tak jest mała zawartośc białka . Dodatkowo cały czas razem z moczem „gubią” znaczne ilości różnych frakcji białkowych. W konsekwencji prowadzi to do wyniszczenia organizmu .

Terapią wspomagającą jest również suplementacja prebiotyków i probiotyków, które po pierwsze osłaniają ścianę jelit, a po drugie eliminują nadmiar namnażającej się patologicznej flory bakteryjnej ,która wytwarza więcej toksyn w jelitach od flory saprofitycznej.

Rokowania przy niewydolności nerek u psów i kotów

Podsumowując, wcześnie zaobserwowane objawy i wdrożenie odpowiednio dostosowanej terapii po wnikliwej analizie przypadku, skutkuje wyleczeniem ostrego uszkodzenia nerek lub pozwala na zwolnienie tempa postępowania przewlekłej niewydolności nerek.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami na Zoona.pl