KRKA ataxxa 4 ml – 1 pipeta Krople na Pchły i Kleszcze

Producent:KRKA

Dostępne - Wysyłka w 24h

22,90 

+

Zobacz również

Pokaż więcej

Kupowane razem

Produkty KRKA

Podobne produkty

Ostatnio oglądane

Opis

Ataxxa – 1 pipeta
Permetryna, imidaklopryd
Roztwór do nakrapiania dla psów
Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego Ataxxa 200 mg/40 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała do 4 kg. Ataxxa 500 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 4 kg do 10 kg. Ataxxa 1250 mg/250 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 10 kg do 25 kg. Ataxxa 2000 mg/400 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała powyżej 25 kg.
Skład jakościowy i ilościowy: Ataxxa 200 mg/40 mg roztwór do nakrapiania dla psów 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Permetryna 200 mg, Imidaklopryd 40 mg; Ataxxa 500 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla psów 1 pipeta 1 ml zawiera: Permetryna 500 mg, Imidaklopryd 100 mg; Ataxxa 1250 mg/250 mg roztwór do nakrapiania dla psów 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Permetryna 1250 mg, Imidaklopryd 250 mg; Ataxxa 2000 mg/400 mg roztwór do nakrapiania dla psów 1 pipeta 4 ml zawiera: Permetryna 2000 mg, Imidaklopryd 400 mg.
Postać farmaceutyczna:
Roztwór do nakrapiania. Klarowny roztwór o barwie żółtej do brązowożółtej.
Docelowe gatunki zwierząt: psy
Wskazania:
Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł u psów. Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jednorazowe zastosowania zapobiega dalszej inwazji pcheł przez 4 tygodnie. Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).
Przeciwwskazania:
Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni lub masie mniejszej niż 15 kg. Nie stosować u zwierząt z nadwrażliwością na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować produktu u kotów.
Specjalne ostrzeżenia:
Produkt zachowuje skuteczność wobec pcheł w przypadku zmoczenia zwierzęcia. W przypadku częstego i (lub) długotrwałego narażenia na wodę, trwała skuteczność produktu może być zmniejszona. W przypadku konieczności zastosowania szamponu u psa, należy go użyć przed zastosowaniem produktu lub co najmniej 2 tygodnie po zabiegu, aby zoptymalizować skuteczność produktu.
Specjalne środki ostrożności: należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się produkt. Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem. W szczególności należy nie dopuszczać do wylizywania miejsca podania produktu przez zwierzę leczone, lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.
Nie stosować u kotów!
Produkt jest bardzo trujący dla kotów i może wywołać skutki śmiertelne z uwagi na specyficzne uwarunkowania fizjologiczne oraz brak zdolności metabolizowania niektórych związków włączając permetrynę.
Przed zastosowaniem produktów u psów chorych lub osłabionych należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
Działania niepożądane:
Może wystąpić świąd, łysienie, rumień, obrzęki i nadżerki w miejscu podania. Ustępują na ogół samoistnie. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zachowaniu zwierząt (zdenerwowanie, biegunka, nadmierne ślinienie się, zmniejszony apetyt) i objawy neurologiczne takie jak chwiejny ruch i drgawki u psów wrażliwych na permetrynę.
Stosowanie w ciąży i okresie laktacji:
Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i w trakcie laktacji nie było oceniane. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści /ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi:
nieznane.
Dawkowanie i droga podania:
Wyłącznie podanie przez nakrapianie Podawać tylko na nieuszkodzoną skórę. Zalecana minimalna dawka wynosi: 10mg/kg masy ciała imidakloprydu i 50 mg/kg masy ciała permetryny. Podawać miejscowo na skórę odpowiednio do masy ciała psa. U psów o wadze >40 kg należy stosować odpowiednią kombinację pipetek. Należy dokładnie określić masę ciała w celu zapewnienia prawidłowego dawkowania.
Okres ważności: 2 lata.
Numery pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2511/16, 2512/16, 2513/16, 2514/16.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia.
Wyłącznie dla zwierząt.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
W związku z nowelizacja przepisów dotyczących obrotu lekami OTC informujemy Państwa o podmiocie w którym zarejestrowana została nasza firma i uzyskała zgodę na obrót lekami OTCDane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu weterynarii40-585 Katowice, ul. Brynowska 25aTel.: 32 42-88-610Fax: 32 42-88-627punkt.kontaktowy@katowice.wiw.gov.plhttps://katowice.wiw.gov.pl/