Twój koszyk

0,00 zł

Do darmowej dostawy pozostało:

99,00 zł
Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie produktu

 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym - Informacje

  Ektopar® Spray (koncentrat)

   

  Koncentrat do sporządzania roztworu przeznaczonego do zwalczania owadów: pchły, wszy, wszoły, karaluchy, mrówki, osy, szerszenie, rybiki oraz pajęczaków: kleszcze, pająki, świerzbowce, roztocza.

   

  Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2209/05

  Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

  Przeznaczenie produktu: Zwalcza owady i pajęczaki w mieszkaniach, biurach, piwnicach, strychach, garażach, windach, maszynowniach, magazynach, miejscach przebywania zwierząt takich jak: obory, stajnie, pomieszczenia dla psów oraz zwierząt laboratoryjnych, opróżnionych silosów na paszę, składów, kontenerów, ciężarówek, ładowni statków przeznaczonych do transportu zwierząt, klatek, kojców, koszy itp.

   

  Zawiera: permetryna [CAS 52645-53-1] zaw. 25 g/ 100 ml;

  Marlipal 31/90 [CAS 68439-54-3], N-metylo-2-pirolidon [CAS 872-50-4]

   

  Stosowanie: Preparat do oprysków. Nie stosować w pobliżu urządzeń elektrycznych, ognia lub na gorących powierzchniach.

  Przygotowanie roztworu użytkowego: W celu uzyskania pożądanego stężenia produktu roboczego należy 10 ml produktu uzupełnić do pojemności 0,5 litra wodą. Litr roztworu roboczego wystarcza na opryskanie 20 m2powierzchni. Przed użyciem wstrząsnąć. Przed opryskiem żądaną powierzchnię należy starannie oczyścić mechanicznie. Równomiernie naniesiony produkt biobójczy pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia. Roztwór najlepiej nanosić wieczorem – w okresie spoczynku większości insektów. W przypadku nasilonej inwazji owadów lub pajęczaków, całą procedurę można powtórzyć po upływie 24 godzin. Roztwór roboczy nie nadaje się do przechowywania. NIE STOSOWAĆ W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI. NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ZWIERZĘTA. NIE STOSOWAĆ W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DLA SZCZENIĄT PONIŻEJ 2 TYGODNIA ŻYCIA! NIE STOSOWAĆ W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DLA KOTÓW!

  Hasło ostrzegawcze dotyczące koncentratu: Niebezpieczeństwo

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, KONCENTRAT: Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zaleca się unikanie kontaktu z preparatem przez kobiety w ciąży.

   

  Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania, KONCENTRAT: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi.

  Podczas stosowania preparatu należy stosować odzież ochronną, jednorazowe rękawice gumowe, maseczkę.

  Pierwsza pomoc (dotyczy koncentratu): Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Dać do wypicia 2-3 szklanki wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Założyć opaskę higieniczną chroniąc przed światłem. Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W każdym przypadku zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi kartę charakterystyki koncentratu i roztworu roboczego.

   

  Postępowanie z odpadami: Zużyte opakowania i odpady produktu dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

   

  Ilość produktu w opakowaniu: 250 ml

   

  Przechowywanie i transport: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5C do +25C, z dala od ognia. Unikać przemrożenia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i silnych źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

   

  Podmiot odpowiedzialny:

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

  20-616 Lublin, ul. Gliniana 32

  tel.: +48 81 445 23 00

  fax: +48 81 445 23 20

  e-mail: vet-agro@vet-agro.pl

  www.vet-agro.pl

  Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym opinie, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym cena, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym zastosowanie, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym przeciwwskazania, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym przeznaczenie

 • (17 mar 2021)

  super

  (14 mar 2021)

  Polecam!

  (12 mar 2021)

  Działa jak trzeba

Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym

Kod produktu: zna_1980
Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym cena Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym opinie


104,00 zł
Darmowa dostawa od 99 zobacz więcej
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym - Informacje

  Ektopar® Spray (koncentrat)

   

  Koncentrat do sporządzania roztworu przeznaczonego do zwalczania owadów: pchły, wszy, wszoły, karaluchy, mrówki, osy, szerszenie, rybiki oraz pajęczaków: kleszcze, pająki, świerzbowce, roztocza.

   

  Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2209/05

  Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

  Przeznaczenie produktu: Zwalcza owady i pajęczaki w mieszkaniach, biurach, piwnicach, strychach, garażach, windach, maszynowniach, magazynach, miejscach przebywania zwierząt takich jak: obory, stajnie, pomieszczenia dla psów oraz zwierząt laboratoryjnych, opróżnionych silosów na paszę, składów, kontenerów, ciężarówek, ładowni statków przeznaczonych do transportu zwierząt, klatek, kojców, koszy itp.

   

  Zawiera: permetryna [CAS 52645-53-1] zaw. 25 g/ 100 ml;

  Marlipal 31/90 [CAS 68439-54-3], N-metylo-2-pirolidon [CAS 872-50-4]

   

  Stosowanie: Preparat do oprysków. Nie stosować w pobliżu urządzeń elektrycznych, ognia lub na gorących powierzchniach.

  Przygotowanie roztworu użytkowego: W celu uzyskania pożądanego stężenia produktu roboczego należy 10 ml produktu uzupełnić do pojemności 0,5 litra wodą. Litr roztworu roboczego wystarcza na opryskanie 20 m2powierzchni. Przed użyciem wstrząsnąć. Przed opryskiem żądaną powierzchnię należy starannie oczyścić mechanicznie. Równomiernie naniesiony produkt biobójczy pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia. Roztwór najlepiej nanosić wieczorem – w okresie spoczynku większości insektów. W przypadku nasilonej inwazji owadów lub pajęczaków, całą procedurę można powtórzyć po upływie 24 godzin. Roztwór roboczy nie nadaje się do przechowywania. NIE STOSOWAĆ W MIEJSCACH PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI. NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ZWIERZĘTA. NIE STOSOWAĆ W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DLA SZCZENIĄT PONIŻEJ 2 TYGODNIA ŻYCIA! NIE STOSOWAĆ W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DLA KOTÓW!

  Hasło ostrzegawcze dotyczące koncentratu: Niebezpieczeństwo

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, KONCENTRAT: Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zaleca się unikanie kontaktu z preparatem przez kobiety w ciąży.

   

  Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania, KONCENTRAT: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi.

  Podczas stosowania preparatu należy stosować odzież ochronną, jednorazowe rękawice gumowe, maseczkę.

  Pierwsza pomoc (dotyczy koncentratu): Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Dać do wypicia 2-3 szklanki wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Założyć opaskę higieniczną chroniąc przed światłem. Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W każdym przypadku zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi kartę charakterystyki koncentratu i roztworu roboczego.

   

  Postępowanie z odpadami: Zużyte opakowania i odpady produktu dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

   

  Ilość produktu w opakowaniu: 250 ml

   

  Przechowywanie i transport: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5C do +25C, z dala od ognia. Unikać przemrożenia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i silnych źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

   

  Podmiot odpowiedzialny:

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

  20-616 Lublin, ul. Gliniana 32

  tel.: +48 81 445 23 00

  fax: +48 81 445 23 20

  e-mail: vet-agro@vet-agro.pl

  www.vet-agro.pl

  Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym opinie, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym cena, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym zastosowanie, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym przeciwwskazania, Ektopar spray 250 ml ze zbiornikiem dozującym przeznaczenie

 • (17 mar 2021)

  super

  (14 mar 2021)

  Polecam!

  (12 mar 2021)

  Działa jak trzeba